Ασκηση ΕΠ6 - Δομή Επανάληψης - ΔΕΗ_ΤΑΜΕΙΟ_Άσκηση_1

Rate this item
(3 votes)

Να γραφεί Αλγόριθμος όπου θα υπολογίζει το ποσό πληρωμής που θα πρέπει να πληρώσει κάθε καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ. Για κάθε πελάτη ο αλγόριθμός θα μας ζητά την κατανάλωση σε Κιλοβατώρες (Kw/H), όπου δεν θα πρέπει να είναι αρνητικός αριθμός. Μετά την εισαγωγή των Kw/H, ο αλγόριθμος θα υπολογίζει το ποσό πληρωμής ανάλογα με την κατανάλωση του πελάτη και θα το εμφανίζει. Επίσης θα ρωτάει τον χρήστη αν επιθυμεί να γίνει τερματισμός του αλγόριθμου ή όχι, κάνοντας την ανάλογη ερώτηση.

Ο αλγόριθμος πριν τερματίσει θα εμφανίζει το σύνολο των εσόδων καθώς και το πλήθος των πελατών που προσήλθαν στο ταμείο.

 

από

έως

Κόστος Kw/H σε €

1

300

0,15

301

600

0,21

601

950

0,26

951

1500

0,31

1501

Και άνω

0,41

Λύση: ΔΕΗ_ΤΑΜΕΙΟ_Άσκηση_1

Αλγόριθμός ΔΕΗ_ΤΑΜΕΙΟ_Άσκηση_1

Εμφάνισε “*********Έναρξη Αλγορίθμου**********”

Εμφάνισε “Δώσε αριθμό σε Kw/H ; ”

Διάβασε Κιλοβατώρες

Οσο Α = “Ναι” Επανάλαβε

Οσο Κιλοβατώρες < 0 επανάλαβε        ! Έλεγχος για μη αρνητική τιμή

Εμφάνισε “ --------Δώσατε αρνητηκή τιμή κατανάλωσης------”

Εμφάνισε “Παρακαλώ δώστε ξανά την κατανάλωση σε Κιλοβατώρες”

Διάβασε Κιλοβατώρες

Τελος_Επανάληψης

A<-- “Ναί”   !Κάνω Αρχικοποίηση στην Μεταβλητή Α ώστε να είναι αληθής η Συνθήκη στην Οσο που ακολουθεί

Αρ_Πελατών <--0

Σύνολο <-- 0                 ! Δεν Ξεχνάμε ποτέ να οριστικοποιήσουμε τους Αθροιστές

Αν Κιλοβατώρες <= 300 τοτε

Κόστος <-- Κιλοβατώρες * 0,15

Αλλίως_Αν Κιλοβατώρες <= 600 τοτε

Κόστος <-- (300 * 0,15 ) + ((Κιλοβατώρες – 300)* 0,21)

Αλλιως_Αν Κιλοβατώρες <= 950 τοτε

Κόστος <-- (300 * 0,15) + (300 * 0,21) + ((Κιλοβατώρες – 600) * 0,26)

Αλλιώς_Αν Κιλοβατώρες <= 1500 τοτε

Κόστος <-- (300*0,15)+(300*0,21)+(350*0,26)+((Κιλοβατώρες-950)*0,31

Αλλίως

Κόστος <-- (300*0,15) + (300*0,21) + (350*0,26) + (550*0,31) + ((Κιλοβατώρες – 1500)*0,41

Τελος_Αν

Εμφάνισε “Το κόστος για τις “, Κιλοβατώρες, “ είναι : ”Κόστος

Σύνολο <-- Σύνολο + Κόστος ! Αθροιστής που κρατάει τα πληρωθέντα ποσά

Αρ_Πελατών <-- Αρ_Πελατών + 1 ! μετρητής Πελατών

Εμφάνισε “ Θέλεις να Συνεχίσεις; Για συνέχεια γράψε ΝΑΙ”

Διάβασε Α

Τελος_Επανάληψης

Εμφάνισε “Τα έσοδα του Ταμείου είναι :”, Σύνολο

Εμφάνισε “Ο αριθμός Πελατών που προσήλθαν στο ταμείο είναι:”, Αρ_Πελατών

Εμφάνισε “************ Τερματισμός Αλγορίθμου ***********”

Τέλος ΔΕΗ_ΤΑΜΕΙΟ_Άσκηση_1

 

 

Sharesubmit to redditShare on LinkedIn